Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

You might like
Product
$10.00
Add to cart
Promotion
Read more

Currency

AR Riyadh Al-Quran Malay Translation Perjuzuk

$58.00


Keistimewaan:

  • Lengkap 1-30 Juzuk dalam naskhah berbeza. (1 Juz 1 Naskhah)"
  • Kaedah Tajwid berwarna berserta panduan"
  • Terjemahan secara Per Kata pada setiap kalimah"
  • Kalimah yang tidak terpisah memudahkan pembacaan"
  • Penggunaan dwi warna (emas dan hitam) pada ayat untuk membezakan setiap kalimah"
  • Indeks al-Quran bertema mengikut abjad "
  • Info Tambahan: Mu'jam (kamus Bahasa Al-Quran)Asmaul HusnaHadis SahihAsbabun NuzulRiyadus Solihin

 

UKURAN: 17.6 cm x 25 cm (Saiz B5)